Home Tour Sapa Tour Miền Bắc   

Trang chủ >> Nhà Hàng Sapa

Nhà Hàng Sapa

Nhà Hàng Red Dao

Địa chỉ: 4b Đường Thác Bạc, Thị Trấn Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).872.927. Fax: (+84-203).873.434.
Email: reddaohouse@yahoo.com
Website: www.reddaohouse.com

Nhà Hàng Hoa Sữa (Bagatte & Chocalate)

Địa chỉ: 031 Đường Thác Bạc, Thị Trấn Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.766. Fax: (+84-203).871.766.
Email: hoasuaschool@hn.vnn.vn
Website: http://hoasuaschool.com

Nhà Hàng Bella Vista

Địa chỉ: 041 Đường Fansipan, Thị Trấn Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).872.727.
Email:
Website: www.boutiquesapahotel.com

Nhà Hàng Highland Bakery

Địa chỉ: 050 Đường Cầu Mây, Thị Trấn Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871. 870. Fax: (+84-203).871.851.
Email: hoangtuansapa@yahoo.com
Website:

Nhà Hàng Hill Station.

Địa chỉ: 03 Đường Mường Hoa, Thị Trấn Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).872.243. Fax: (+84-203).871.908.
Email: adventuresapa@hn.vnn.vn
Website:

Nhà Hàng Viet Emotion

Địa chỉ: 027 Đường Cầu Mây, Thị Trấn Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).872.559. Fax: (+84-203).872.559.
Email: info@vietemotion.com
Website: www.vietemotion.com

Nhà Hàng Lưu Ly

Địa chỉ: 019 Đường Xuân Viên, Thị Trấn Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).873.939. Fax: (+84-203).871.600.
Email: luulysapa@yahoo.com
Website:

Nhà Hàng Buffalo Bell

Địa chỉ: 25 Đường Cầu Mây, Thị Trấn Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).873.455. Fax: (+84-203).873.455.
Email: doquangbinh1979@yahoo.com
Website:

Nhà Hàng Rừng Xanh

Địa chỉ: 172-176 Đường Thạch Sơn, Sapa, Lào Cai
Điện Thoại: (0214) 2 224 998
Hotline: 0903 097 543 – 0982 452 142 – 0908 534 290
Email: nhahangrungxanh1@gmail.com
Website: www.nhahangrungxanhsapa.com

Nhà Hàng Sapa Life

Địa chỉ: 28 Đường Cầu Mây, Thị Trấn Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).873.396. Fax: (+84-203).873.397.
Email: sapatours4u@hn.vnn.vn
Website: www.sapalifetravel.com

Nhà Hàng Fansipan

Địa chỉ: 023 Đường Cầu Mây, Thị Trấn Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.556. Fax: (+84-203).871.556.
Email: luansapa@hotmail.com
Website:

Nhà Hàng Observatory

Địa chỉ: 039 Đường Xuân Viên, Thị Trấn Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.019. Fax: (+84-203).871.126.
Email: observatory@hn.vnn.vn
Website:

Nhà Hàng Pink Floyd

Địa chỉ: 043 Đường Fansipan, Thị Trấn Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.097.
Email: pinkfloyd@yahoo.com
Website:

Nhà Hàng Lotus

Địa chỉ: 34 Đường Cầu Mây, Thị Trấn Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).258.789. Fax: (+84-203).873.567.
Email: cuongjeepsapa@hn.vnn.vn
Website:

Nhà Hàng Hoàng Liên

Địa chỉ: Đường Cầu Mây, Thị Trấn Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.178. Fax: (+84-203).871.176.
Email: hoanglienhotel@pvst.com.vn
Website:

Nhà Hàng Rose Garden

Địa chỉ: 054 Đường Fansipan, Thị Trấn Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.734. Fax: (+84-203).872.734.
Email: rosegarden_sapa@fpt.vn
Website:

Nhà Hàng Drop & Drop

Địa chỉ: 03 Đường Mường Hoa, Thị Trấn Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).872.213.
Email: Hebrohana@yahoo.com
Website:

Nhà Hàng Gerbera.

Địa chỉ: 031 Đường Cầu Mây, Thị Trấn Sa Pa
Điện thoại: (+84-203).871.064. Fax: (+84-203).871.064.
Email: info@gerbarasapa.com
Website: www.gerberasapa.com

Nhà Hàng Viet Discovery.

Địa chỉ: 031 Đường Fansipan, Thị Trấn Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).873.559 / 873557. Fax: (+84-203).873.222.
Email: info@vietdiscovery.com
Website: www.vietdiscovery.com

Nhà Hàng Mẫn và Tôi

Địa chỉ: Số 01 Đường Fansipan, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203) 871 174. Fax: (+84-203) 871 174.
Email:
Website:

Nhà Hàng Nature View

Địa chỉ: Số 051 Đường Fansipan, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203) 871 438.
Email: sapanatureview@hotmail.com
Website:

Nhà Hàng Thắng cố A Quỳnh

Địa chỉ: số 015 Đường Thạch Sơn, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203) 871 555.
Email:
Website:

Nhà hàng Cao Nguyên

Địa chỉ: Đường Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203) 871 870.
Email:
Website:

Nhà hàng Đức Tú

Địa chỉ: 08 Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203) 871 885.
Email:
Website:

Nhà hàng Táo Quân

Địa chỉ: 06 Đường Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203) 877 666.
Email:
Website:

Nhà Hàng Italian Restaurant

Địa chỉ: Đường Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-206) 264 018.
Email:
Website:

Nhà hàng Cây Thông

Địa chỉ: 031 Đường Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203) 873 329.
Email:
Website:

Nhà hàng Mimosa

Địa chỉ: Đường Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203) 871 377.
Email:
Website:

Nhà hàng Friendly

Địa chỉ: Đường Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203) 871 967.
Email:
Website:

Nhà hàng Cha Pa

Địa chỉ: Đường Cầu Mây, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203) 871 045.
Email:
Website:

Nhà Hàng Sa Pa Garden

Địa chỉ: 012 Đường Mường Hoa, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203) 873 656.
Email: sapagarden@yahoo.com
Website:

Nhà Hàng Vietnamese Restaurant

Địa chỉ: 031 Đường Mường Hoa, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203) 873 436.
Email:
Website:

Nhà Hàng Victoria Tả Van.

Địa chỉ: Đường Hoàng Diệu, Thị Trấn Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.522. Fax: (+84-203).871.539.
Email: sapa@victoriahotels-asia.com
Website: www.victoriahotels-asia.com

Nhà Hàng Delta

Địa chỉ: 033 Đường Cầu Mây, Thị Trấn Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.799. Fax: (+84-203).871.891.
Email: hoangtungsapa@yahoo.com
Website:

Nhà Hàng Steak House

Địa chỉ: 021, Đường Cầu Mây, Thị Trấn Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).873.208. Fax: (+84-203).871.819.
Email: hoangtungsapa@yahoo.com.vn
Website:

Nhà Hàng Suối Mây

Địa chỉ: Đường Hàm Rồng, Thị Trấn Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.251. Fax: (+84-203).873.117.
Email: harutour@viettel.vn
Website: www.harutour.com.vn

Nhà Hàng Gecko.

Địa chỉ: 04 Đường Hàm Rồng, Thị Trấn Sa Pa.
Điện thoại: (+84-203).871.504. Fax: (+84-203).871.282.
Email: duonggecko@yahoo.com
Website: www.geckosapa.com

Nhà hàng Hoàng Hà

Địa chỉ: số 08B Đường Thác Bạc, thị trấn Sapa.
Điện thoại: (+84-203) 872 535. Fax: (+84-203) 873 466
Email:
Website:

Danh mục tour

Số ngày đi

Giá từ

Tour Khách sạn

Vé Tàu Sapa

Vé tàu Chapa Express

Xuất phát: 22h00

Giá vé: 850,000 VNĐ

Tau Victoria Express

Vé Tàu Victoria Express

Xuất phát: 21h 50'

Giá vé: 2,900,000 VNĐ

Tau Fanxipan Express

Vé Tàu Fanxipan Express

Xuất phát: 21h 10'

Giá vé: 850,000 VNĐ

Tàu Green Train Express

Vé Tàu Green Train Express

Xuất phát: 21h 10

Giá vé: 750,000 VNĐ

Ve Tau King Express

Vé Tàu King Express

Xuất phát: 20h 25'

Giá vé: 790,000 VNĐ